Home / 1/2017  / UAUIM  / Locuirea in comunitate  / Locuirea in comunitate Atelier 23A

Locuirea in comunitate Atelier 23A

Conf. dr. arh. Andra Panait Asist. dr. arh. Anca Constantin, dr. arh. Andrei MărgulescuStudiul a început prin observarea și identificarea a două moduri diferite de locuire în cartier: cel inițial, având locuințe mici pe parter, cu

Atelier 23A – Conf. dr. arh. Andra Panait

Asist. dr. arh. Anca Constantin, dr. arh. Andrei Mărgulescu

Studiul a început prin observarea și identificarea a două moduri diferite de locuire în cartier: cel inițial, având locuințe mici pe parter, cu o folosire intensă a curții, un grad de transparență mare către stradă și locatari dornici să te întâmpine, și cel actual, având locuințe P+1, P+2, cu un grad mare de opacitate către stradă și cu o tendință spre izolare, expresie a felului de a fi al celor care le locuiesc. Demersul a constat în găsirea modalităților arhitecturale prin care să se poată integra un ansamblu planificat cu propriile lui reguli în alt ansamblu planificat cu alte seturi de reguli, păstrând calitățile locului, în termenii scării umane, a fragmentării, a raporturilor mixte dintre vegetal și mineral și a nuanțelor public-semipublic-semiprivat-privat, proiectând, totodată, pentru nevoile actuale.

Întrebările și temele la care am încercat să răspundem au fost: Cum ne raportăm la vecinătate, cu ce grad de permeabilitate? Cum se poate defini și utiliza spațiul comun, obținând «locuri» care prin sensul, forma și semnificația lor să-i invite pe cei implicați să le folosească împreună? Prin ce dispozitive de intermediere formale sau spațiale se poate grada trecerea de la public la privat și ce tipuri de interacțiuni sunt determinate de aceste dispozitive? Ce înseamnă proprietate privată și cum influențează ea locuirea? Există restricții ale libertății personale atunci când punem unele spații în comun? Dar beneficii? Ce se întâmplă în timp, cum poate evolua soluția etc. Proiectele au atins teme care au pendulat între tipizare / individualizare, programat / neprogramat, spațiu ierarhizat / spațiu difuz, spațiu fragmentat / spațiu unitar, urbanitate / ruralitate.

Text: conf. dr. arh. Andra Panait

Autori: Daria Vâlsan, Alice Bretan – grupa 23A

Proiectul a pornit de la tema incintei, speculând relația dintre un contur bine definit către oraș și o delimitare neregulată către interiorul ansamblului, ca mod de a distinge spațial între fața publică și cea privată a locuirii, dezvoltând un mod local de a trata aceste orientări. Propunerea are o componentă comunitară dezvoltată, spațiilor comune adăugându-li-se spații de interfață socială cu copiii din cartier.

 

Text: conf. dr. arh. Andra Panait

Autori: Andra Băcioiu, Ananda Nedelcu – grupa 23A

Strada interioară.

Acest proiect are ca temă interfața cu strada, ca mod contextual de a înțelege utilizarea spațiului public: spațiul comun este alcătuit din segmente de străzi interioare ansamblului, aflate la rândul lor în zona de interfață a acestuia cu străzile orașului. Funcțiunile propuse în spațiul comun sunt bucătării de vară, locuri de joacă, mici terenuri de sport, zone de stat umbrite, ateliere deschise sau semiprotejate, garaje, spații care au grade diferite de intimitate și care acționează ca filtre între stradă și spațiile semi‑private. Pe lângă spaţiul comun variat, fiecare locuință are curtea sa privată care e determinată de modul de distribuire a caselor pe teren și care particularizează și nuanțează spaţiul, iar vegetația înaltă de la nivelul fiecărei curți e distribuită în așa fel încât să reprezinte un filtru între spațiile semi-private și cele private. Deși în plan este orientat în raport cu străzile existente sau propuse, proiectul privilegiază în secțiune și direcția impusă de însorirea optimă. Astfel, ansamblul include două tipuri de locuințe, ambele având zona de zi la parter în relație cu curtea de primire, dar care alternează zona de dormitoare între etaj și subsol, formându-se astfel terase și curți îngropate, care aduc varietate spațiului.

 

Text: conf. dr. arh. Andra Panait

Autori: Ana Costea, Natalia Iov – grupa 23A

Densificare în timp.

Acest proiect are ca temă locuirea modulară cu un grad sporit de autonomie, care permite atât o dispunere (prezentă) în fronturi care definesc un spațiu comun exterior, cât și o viitoare densificare în,,câmp’’ care poate ocupa aproape întregul teren, fără să piardă relația dintre spații interioare și curți. Soluția a avut ca punct de pornire o serie de întrebări care au făcut ca proiectul să balanseze între ideea de eficiență (care duce la tipizare) și nevoia de identitate (care implică personalizare), între nevoia de socializare și cea de intimitate, între flexibilitate (cu o varietate de spații anexă și de tipologii) și rigoare (dată de structură), între intenții diferite de densificare și scenarii alternative de ocupare a sitului în etape diferite în timp. Soluția prezentată simulează un scenariu viitor cu ocupare maximă a terenului, în care micile spații intermediare devin zonă de socializare, fără ca locuințele să‑și piardă intimitatea, având propriile curți private și interacționând cu spațiul semiprivat într-o varietate mare de tipologii.

 

Text: conf. dr. arh. Andra Panait

POST TAGS:
Review overview