Home / 2019 / July

Activitatea didactică este necesar a fi dublată permanent și de cea de cercetare. Fie că ne referim la cercetarea prin proiect – specifică domeniului nostru –, fie că ne referim la cercetarea fundamentală, cercetarea reprezintă o modalitate de a ne exprima curiozitatea și înclinația către anumite teme specifice prin pătrunderea în cele mai adânci secrete ale acestora, găsirea de noi soluții creative și demonstrarea aplicabilității lor în practică.

READ MORE

În civilizația Greciei antice omul simte nevoia să creeze lucruri eterne, menite să constituie puncte de reper în lumea sa. Aceste lucruri sunt, în primul rând, operele de artă și de arhitectură. Prin ele și datorită lor, omul trăiește în orizontul eternității. Omul se formează – Paideia (1) – creând, privind și înțelegând operele de artă. El trăiește în două lumi: în lumea acțiunii și a muncii, al cărei orizont este cetatea (polis); în lumea gândirii, în calitate de poet, sculptor, pictor, muzician, architect, gânditor (2). Aceste «lumi» nu sunt însă nicidecum separate: ele constituie cele două dimensiuni ale universului omului grec. Lumea gândirii nu

READ MORE

Eu, căpitanul transhuman definitiv F.U.K.2-I.U.U (Institututul Universal Unic), azi în ziua 242, an unic 1 din era nouă (2519 stil vechi), raportez următoarele: La bordul uneia din ultimile stații spațiale de supraviețuire, aflate încă pe orbita planetei așa numită Terra - stație inspectată înaintea distrugerii programate - am descoperit un fragment de letopiseț ornat cu câteva imagini. Estimez a fi scris la sfârșitul secolului XXI - între anii 2222 și 2333, analizele sunt în curs - după căderea globală a tuturor sistemelor de comunicare când, se pare, imposibilitatea utilizării scrisului electronic obligă la reutilizarea scrisului de mână și a scrisului tipărit

READ MORE