Home / 4/2019  / Departamentul «Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului»

Departamentul «Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului»

Proiect de conservarea monumentelor istorice: Biserica «Sf. Nicolae», Goștinari, jud. Giurgiu (sec. XVIII)

Proiect anul V – Semestrul 2, 2018–2019
Îndrumător: prof. dr. arh. Mihaela Criticos
Studenți: Monica Buică, Magda Porcoțeanu, Marius Matei

Proiect de conservarea monumentelor istorice:
Biserica «Sf. Nicolae», Goștinari, jud. Giurgiu (sec. XVIII)

Proiectul studenților Monica Buică, Magda Porcoțeanu și Marius Matei, axat pe clădirea bisericii din cadrul ansamblului, se remarcă prin profunzimea fundamentării teoretice, bazate pe însușirea noțiunilor și principiilor predate la cursul de Conservarea monumentelor istorice, ca și prin corectitudinea conceptului de intervenție – o abordare riguroasă și în același timp sensibilă.

Soluția propusă pentru biserica aflată parțial în stadiul de ruină este o reconstrucție bazată pe sursele documentare, dar încercând să restituie imaginea istorică a monumentului în manieră contemporană.

Pe lângă tratamentele necesare combaterii cauzelor degradărilor, în special la nivelul fațadelor, și restaurarea componentelor decorative (cornișă de fațadă, ancadramente și capiteluri din piatră, fresce), proiectul prevede: lucrări de consolidare a structurii din zidărie de cărămidă și de reîntregire a elementelor de acoperire (bolți și cupolă peste naos); completarea lacunelor din paramente și a pardoselii din piatră; realizarea unui nou sistem de acoperire (șarpantă din lemn și învelitoare din tablă) pe baza imaginilor de arhivă și a urmelor din parament.

Descoperindu-se la interior urmele unei scări către balconul corului și clopote, s-a propus o soluție reversibilă și neinvazivă pentru o scară metalică. Tot la nivelul amenajărilor interioare, stranele din absidele laterale și iconostasul au fost reinterpretate în formule actuale, care să păstreze însă caracterul originar și unitatea de ansamblu a spațiului de cult.

Review overview