Home / Posts Tagged "uauim"

În prezent există o seamă de zone urbane cu semnificație istorică, având un fond construit preponderent industrial și care oferă un potențial foarte mare pentru viitoare dezvoltări. În anul IV de studiu, în cadrul unei tematici generale a semestrului intitulată: CONVERSIE, EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE SUSTENABILĂ, se propune studiul modalităţilor de intervenție care să potențeze fondul construit existent, fie că acesta aparține patrimoniului istoric sau doar are valoare arhitectural-ambientală, dezvoltând strategii și moduri de construire sustenabile. Revitalizarea unei întregi zone poate ține de conversia unui singur obiect de arhitectură astfel încât perspectiva de abordare trebuie să țină seama de o scară urbană

READ MORE

Organizarea și dotarea unei zone de locuit Facultatea de Urbanism, anul 2, semestrul 2, anul universitar 2016‑2017 Echipa de îndrumare – urbanism: lect. dr. arh. Andrei Mitrea, asist. dr. urb. Dana Milea, asist. dr. urb. Reinhold Stadler, asist. drd. urb. Mihai Zachi Echipa de îndrumare – peisagistică: lect. dr. arh. Simona Butnariu, asist. dr. urb. peis. Ana Opriș, drd. urb. peis. Andreea Simion

READ MORE

Conf. dr. arh. Andra Panait Asist. dr. arh. Anca Constantin, dr. arh. Andrei MărgulescuStudiul a început prin observarea și identificarea a două moduri diferite de locuire în cartier: cel inițial, având locuințe mici pe parter, cu o folosire intensă a curții, un grad de transparență mare către stradă și locatari dornici să te întâmpine, și cel actual, având locuințe P+1, P+2, cu un grad mare de opacitate către stradă și cu o tendință spre izolare, expresie a felului de a fi al celor care le locuiesc.

READ MORE
POST TAGS: