Home / 4/2017  / Organizarea și dotarea unei zone de locuit

Organizarea și dotarea unei zone de locuit

Organizarea și dotarea unei zone de locuit Facultatea de Urbanism, anul 2, semestrul 2, anul universitar 2016‑2017 Echipa de îndrumare – urbanism: lect. dr. arh. Andrei Mitrea, asist. dr. urb. Dana Milea, asist. dr. urb. Reinhold Stadler, asist. drd. urb. Mihai Zachi Echipa


Organizarea și dotarea unei zone de locuit

Facultatea de Urbanism, anul 2, semestrul 2, anul universitar 2016‑2017

Echipa de îndrumare – urbanism: lect. dr. arh. Andrei Mitrea, asist. dr. urb. Dana Milea,
asist. dr. urb. Reinhold Stadler, asist. drd. urb. Mihai Zachi

Echipa de îndrumare – peisagistică: lect. dr. arh. Simona Butnariu,
asist. dr. urb. peis. Ana Opriș, drd. urb. peis. Andreea Simion


Scopul didactic al proiectului
Al doilea proiect din suita propusă pentru anul acesta continuă exercițiul început în cadrul semestrului anterior. Mai exact, reluând cele patru etape sintetice ale procesului de gândire urbanistică:
1. analiza situației existente;
2. sinteza analizelor;
3. un diagnostic minimal;
4. propunerile de intervenție,
proiectul de față este dedicat celei de‑a patra etape, capitalizând astfel experiența dobândită pe parcursul exercițiilor anterioare.
La finalul proiectului, studenții trebuie să știe să rezolve problemele legate de organizarea unei zone rezidențiale, cu locuințe individuale pe lot, susținute de câteva funcțiuni de interes public. Exercițiul stimulează studenții să folosească principii de proiectare a zonelor rezidențiale de calitate, principii care sunt discutate în cadrul atelierelor de proiectare.
În plus, proiectele vor trebui să conțină rezolvări raționale și fundamentate, care să combine sau să propună tipologii de locuințe, adaptate la amplasamentul dat prin temă, menite să creeze un cadru urban sigur și plăcut pentru viitorii locuitori. La exercițiul de compoziție, studenții vor trebui să fie atenți la conformarea și la dotarea spațiilor publice, pentru a asigura o tranziție interesantă între proprietatea privată și cea publică.

Zona dedicată studiului
Amplasamentul este situat în partea vestică a Lacului Tei și a Complexului Sportiv Studențesc Tei.
Situl are o întindere de aproximativ 68 ha. În interiorul acestui perimetru, am ales trei zone de intervenție (A, B și C), care au suprafețe de ca. 6,6 ha, ca. 4,4 ha, respectiv ca. 3,2 ha.

Elemente obligatorii de temă
Tema de proiectare propune rezolvarea integrată a unor ansambluri de locuințe cu puține niveluri, pe lot individual, susținute de câteva funcțiuni de interes public, grupate într‑un centru pentru comunitate.
Pentru rezolvarea temei, studenții trebuie să își aleagă două din cele trei zone descrise mai sus. Din cele două zone, una va fi dedicată exclusiv ansamblurilor de locuințe cu puține niveluri, iar cealaltă va conține propunerile pentru centrul dedicat comunității. Suprafața rămasă va fi completată, de asemenea, cu locuințe.
Centrul pentru comunitate, întins pe o suprafață de aproximativ 1 ha, poate conține funcțiuni din următoarele domenii:
• Domeniul educației: programele de arhitectură aferente acestui domeniu sunt cele de grădiniță, de școală primară, de școală gimnazială și de școală vocațională;
• Domeniul asistenței sociale: programele de arhitectură aferente acestui domeniu sunt cele de creșă, de After School, de club al elevilor, de club al seniorilor și de club sportiv;
• Domeniul asistenței medicale: programele de arhitectură relevante în acest caz sunt cabinetele pentru medicina de familie, cabinetele stomatologice, dispensarul policlinic, precum și cabinetele de kinetoterapie și de psihoterapie.
În urma analizelor făcute în proiectul anterior, studenții sunt invitați să își aleagă unul din cele trei domenii amintite mai sus și să combine, în cadrul centrului pentru comunitate, minimum două din programele de arhitectură aferente fiecărui domeniu.

Cerințe
Proiectul are următoarea suită de cerințe:
Documentarea inițială va trebui să stabiliească programele de arhitectură care vor fi detaliate pe parcursul proiectului;
Rezolvarea de ansamblu propusă pentru întreaga zonă de studiu trebuie să atingă următoarele patru aspecte:
Îmbinarea funcțiunilor propuse trebuie să contribuie la îmbunătățirea funcționării zonei și la creșterea atractivității ei;
Legăturile din cadrul întregii zone de studiu, precum și legăturile zonei cu restul orașului, trebuie să fie sigure și plăcute, atât pentru pietoni, cât și pentru bicicliști;
Soluțiile de locuințe propuse trebuie să ia în considerare principii de proiectare ecologică;
Soluțiile propuse pentru spațiile publice trebuie să aibă un impact mare în conștientizarea necesității protecției mediului, în special la copii;
Rezolvarea detaliată a celor două zone de intervenție alese va trebui să ilustreze:
Trama stradală și rețelele de circulații pentru autovehicule, pentru pietoni și pentru bicicliști;
Zonificarea funcțională, care prezintă modul în care suprafața terenului este destinată locuirii, spațiilor verzi amenajate pentru folosința publică și privată, dotărilor de interes public, amenajărilor de trasee pentru circulația pietonală, precum și a pistelor pentru bicicliști. Zonificarea funcțională va fi sintetizată și într‑un bilanț teritorial în format tabelar;
Relațiile între volumele construite și loturile lor;
Morfologia, care prezintă rezolvările pentru regimul de construire, inclusiv regimul de înălțime și tipologia fronturilor;
Relațiile între spațiile publice și cele private.

Autori: Monica‑Gabriela Amuza (21P), Maria‑Alexandra Ivănescu (21P)
Autori: Maria Iuca (21P), Iulian Poponeci (22U)
Autori: Iulian Stan (22U), Francisc Cristian Mărgărit (21P)
Review overview