Home / Info  / Future Shapers. Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură

Future Shapers. Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură

Miercuri, 12 iunie 2019, va avea loc la Bucureşti (la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale), Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, găzduită în mod informal de ţara deținătoare a Președinției Consiliului Uniunii

Miercuri, 12 iunie 2019, va avea loc la Bucureşti (la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale), Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură „Future Shapers”, găzduită în mod informal de ţara deținătoare a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

 

Evenimentul, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinul Arhitecților din România, va reuni în premieră națională o comunitate de peste 300 de invitați naționali și internaționali. Experți europeni din domeniul arhitecturii, reprezentanți ai autorităților centrale și arhitecții șefi ca reprezentanți ai autorităților publice locale vor aborda subiecte de actualitate privind impactul politicilor de arhitectură la nivel european și exemple de bună practică din mai multe țări europene. Pentru România, acest eveniment oferă o oportunitate unică pentru factorii de decizie să găsească o platformă de inspirație și răspuns pentru problemele actuale din domeniul arhitecturii și urbanismului, precum locuirea, calitatea spațiului public și alte subiecte privind durabilitatea mediului construit, precum eficiența energetică a clădirilor sau prezervarea patrimoniului cultural.

 

”Organizată în România, ECAP RO2019 este o nouă ocazie de colaborare și inspirație la nivelul Uniunii Europene, care să genereze viitoare politici arhitecturale și să exemplifice cetățenilor europeni valoarea acestor politici pentru calitatea vieții. Ne-am dorit ca evenimentul să fie organizat în contextul Întâlnirii Informale a Miniștrilor Responsabili cu Dezvoltarea Urbană, organizată la București cu ocazia PRES RO2019, care anunță lansarea Declarației de la București și stabilirea a două noi parteneriate ale Agendei Urbane Europene: Parteneriatele pentru Cultură și Patrimoniul Cultural și Siguranța în Spațiul Public. Așteptăm ca împreună, cele două evenimente să extindă și să profesionalizeze cadrul de colaborare între experți și factorii de decizie politică,”, a declarat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

 

România se află printre țările cu cetățeni mai degrabă nesatisfăcuți de calitatea vieții, având în continuare un procent de peste 40% din populație care se confruntă cu cel puțin o problemă de locuire –  după cum se menționează în ultimul raport al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii – Calitatea vieţii în România în context european, publicat în 2018 la București de către Academia Română. În același timp, Bucureștiul ocupă locul 109 într-un clasament care analizează calitatea vieții a capitalelor la nivel global publicat de Mercer.com la începutul acestui an.

 

Cu toate că România este – prin excepție față de alte țări europene – caracterizată de un grad mare al proprietății asupra locuinței, acest element de stabilitate vine însoțit, însă, de o calitate slabă a locuirii: lipsa de utilități sau de servicii de bază (transport public, spații verzi, școli, grădinițe etc.), supraaglomerare și un fond de locuințe neîntreținut. De asemenea, persistă inegalitățile în condițiile de locuire între urban și rural și între cei cu veniturile foarte ridicate și cei cu veniturile foarte scăzute, ceea ce indică faptul că sunt necesare măsuri pentru menținerea unor condiții decente de locuire pentru segmentele de populație cu venituri reduse și foarte reduse. În acest sens, conceptul de “locuințe accesibile” (affordable housing) este unul dintre subiectele de pe agenda evenimentului din 12 iunie de la București.

 

“Politica de stat în domeniul arhitecturii are o menire pragmatică: să asigure calitate, confort și siguranță pentru cetăţeni într-un mediu sănătos. În consecință, dorim ca împreună cu autorităţile publice – cea centrală și cele locale – să așezăm arhitectura la nivelul cuvenit pe agenda publică, și, astfel, să înlăturăm obstacolele din calea realizării unui mediu construit durabil, de bună calitate. Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură este o premieră pentru România și ne bucurăm că alături de noi este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru că doar alături de autoritățile competente, inclusiv prin participarea arhitecților șefi, și prin ilustrarea exemplelor de bună practică la nivel european, vom putea să translatăm această experiență în politici publice operaționale”, a declarat Alexandru Găvozdea, Președintele Ordinului Arhitecților din România.

 

 

Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură este și un bun prilej de informare publică privind importanța politicilor integrate de arhitectură – rolul și impactul lor asupra calității vieții, întrucât conștientizarea și înțelegerea rolului practic, psihologic și cultural al mediului construit depinde într-o mare măsură de valoarea pe care societatea i-o atribuie. De aceea, evenimentul va fi transmis, într-o premieră absolută de la organizarea primei ediții în anul 2012, prin live streaming de către Ordinului Arhitecților în România și va putea fi urmărită în toată Europa.

 

Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură (ECAP R02019) este co-finanțată din timbrul de arhitectură, un fond dedicat promovării culturii mediului construit în societate.

 

 

 


 

 

 

Despre MDRAP – mdrap.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice – MDRAP este autoritatea administrației publice

centrale în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor, având în această calitate atribuții atât privind asigurarea cadrului strategic, de politici publice și de reglementare, cât și de diseminare a bunelor practici și de formator de opinie. În cadrul programului PRES RO2019, MDRAP organizează o serie de evenimente și întâlniri ale experților, directorilor generali și miniștrilor responsabili cu problematica urbană și teritorială.

 

 

Despre OAR – oar.archi

Ordinul Arhitecților din România este organizația profesională de interes public, definită prin Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect care are atribuții privind reglementarea profesiei dar și dezvoltarea culturii urbane (baukultur) în sensul creșterii calității și educației locuitorilor cu privire la calitatea arhitecturii și urbanismului. MDRAP este ministerul de resort al OAR, fiind esențială creșterea nivelului de colaborare între cele două părți în vederea atingerii interesului comun și susținerii activității MDRAP.

 

 

Despre ECAP

Seria de conferințe europene dedicate politicilor arhitecturale reprezintă un eveniment itinerant informal, găzduit din anul 2000 în diferite țări care dețin Președinția Consiliului UE și are ca scop impulsionarea politicilor de arhitectură și schimbul de experiență între statele europene. Ediția de anul acesta de la București se va desfășura sub titlul: Future Shapers și subliniază rolul activ al factorilor de decizie,  al arhitecților șefi, al comunității profesionale, al mediului de afaceri și al societății civile în modelarea politicilor arhitecturale viitoare ca pilon de bunăstare socială.

Review overview