Home / 1/2018  / Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

În cadrul unei tematici generale a primului semestru din anul V de studiu, intitulată: STRUCTURI ȘI TEHNOLOGII SPECIALE, se propune cercetarea sistemelor structurale și tehnologice tipice unor programe arhitecturale și inovarea unui astfel de sistem


Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură

Proiectele anului V – semestrul 1
Facultatea de arhitectură, anul universitar 2016-2017

În cadrul unei tematici generale a primului semestru din anul V de studiu, intitulată: STRUCTURI ȘI TEHNOLOGII SPECIALE, se propune cercetarea sistemelor structurale și tehnologice tipice unor programe arhitecturale și inovarea unui astfel de sistem performant care să potențeze componenta expresivă a proiectului.

Evoluția tehnologică a ultimului secol a revoluționat complet domeniul construcțiilor, și este în continuare văzută de unii teoreticieni ca fiind determinanta principală în evoluția teoriei și practicii de arhitectura contemporană. Modernitatea a produs o creștere exponențială a diversității programelor de arhitectură. Tendințele actuale de a atinge un grad cât mai mare de mixitate funcțională și de acomoda simultan un număr cât mai mare de utilizatori determină, în practică, realizarea frecventă a clădirilor cu spații de mari dimensiuni. În aceste circumstanțe, structura clădirii devine elementul cheie în conformarea arhitecturală a clădirii. În prezent componenta tehnologică crește în complexitate atât în faza de construcție cât și în buna utilizare în timp a clădirii (mecanizare/ informatizare a iluminatului, încălzirii, ventilării, protecției solare, etc.), devenind factori determinanți în proiectarea clădirilor încă din faza de concept. În condițiile în care clădirile trebuie să facă față unor standarde energetice din ce în ce mai ridicate, sinergia dintre structură și instalații tehnologice pentru realizarea unor clădiri bune, performante și inovatoare reprezintă un scop în sine.

Proiectul scurt din acest semestru abordează studierea unor structuri care nu necesită climatizarea unor spații interioare și prin urmare se va limita la studiul principiilor statice, a materialelor de construcție utilizate, a modului de punere în operă a acestora. Se propun structuri permanente sau temporare de medii și mari dimensiuni. În aceste proiecte structura devine nemijlocit și arhitectură.

Proiectul lung studiază un complex de dimensiuni ample ce necesită structuri speciale ce adăpostesc activități din cele mai diverse și sunt de obicei clădiri publice sau clădiri industriale. Pe lângă componentele structurale și tehnologice interne, clădirile ce necesită realizarea de structuri speciale au de obicei, prin dimensiunea lor, o influență puternică asupra contextului. Amplasarea acestor clădiri ridică anumite probleme de integrare, orientare și conectare, de aceea se recomandă ca temele de proiectare să nu aibă un sit prestabilit, ci doar programul arhitectural definit. Identificarea unuia sau a mai multor situri care să permită implementarea programului respectiv devine astfel parte integrantă a proiectului, fie că este vorba despre construcţii cu deschideri mari sau de clădiri cu înalţimi mari, de tip turn. Decodificarea contextului urban pentru determinarea amplasării optime a unor programe de arhitectură predeterminate presupune studierea și evaluarea complexităţii contextului prin diversitatea de parametri luați în considerare. Claritatea și originalitatea argumentelor propuse pentru alegerea sitului, realizarea unui demers complet și coerent într-un sistem de proiectare integrat între arhitectură, urbanism și detaliere tehnică, fac deasemenea obiectul exercițiului de faţă.

Director Departament Sinteza Proiectării de Arhitectură

Conf. dr. arh.  Magdalena Stănculescu

Conexiune / Traseu pietonal – Herăstrău

proiect scurt – Darie Emanuela Teodora – grupa 51 B
Echipa de îndrumare: Conf.dr.arh. Anca Mitrache, Lect.drd.arh. Ionuţ Ionescu Piatram, Drd. arh. Oana Abalar

Situl propus pentru acest exerciţiu se află în parcul Herăstrău, în vecinatatea imediată a Podului de Cale ferată ce traversează parcul. Tema sugerată cercetează sisteme structurale și tehnologice tipice intenţiei programului și vizează inovarea unui sistem performant care să potenţeze componenta expresivă a proiectului. Structura propusă este concepută astfel încât să asigure legatura pietonală între cele două maluri amenajate ale Lacului Herăstrău luând în calcul continuarea traseului de biciclete existent.

Structuri uşoare cu caracter ocazional / sezonier destinate pentru loisir cultural

proiect scurt – Dumitru Ioana și Zorlescu Alexandru – grupa 51 A
Echipa de îndrumare: Prof.dr.arh. Ştefan Scafa-Udrişte, Lect.dr.arh. Vlad Thiery, Asist.dr.arh. Alexandra Maria

Tema acestui proiect urmăreşte explorarea relaţiei complexe de simbioză între arhitectură şi tehnologie, şi vizează realizarea unui obiect de arhitectură coerent şi consistent, ce prezintă echilibru între structură şi spaţiu, utilitate şi estetică, efect şi resurse. Propunerea unor structuri uşoare, menite a găzdui funcţiuni de loisir cultural cu caracter ocazional sau sezonier, acomodează ca posibile funcţiuni: acoperirea unei scene pentru spectacole în aer liber, structură pentru protecţia spaţiului de joacă în parc, structură pentru găzduirea de expoziţii, comerţ cultural, târguri tradiţionale, etc.

Business Park – Iuliu Maniu – București

proiect lung – Mărgăritescu Mircea și Burecu Alexandra– grupa 52 A
Echipa de îndrumare: Prof.dr.arh. Daniela Rădulescu Andronic, Lect.dr.arh. Marina Eugenia Mihăilă, Lect.dr.arh. Ştefan Valeriu Mihăilescu

În prezent Bucureştiul îşi dezvoltă vocaţia de centru local de business, fiind principal atractor de development/ investment imobiliar dar şi corporate, totodată unul din principalii poli de formare profesională universitară de înaltă calificare tehnologică şi IT, financiar-bancar dar şi de strategie naţională, design – arhitectură – construcţii – inginerie etc. Proiectul propune pe un teren amplu care se află la intersecţia B-dului Iuliu Maniu şi a B-dului Vasile Milea, construirea unui ansamblu complex de birouri si dotari. Soluţiile de partiu urbanistic detaliază două astfel de centre existente simultan pe teren şi complementare. Se enunţă orientativ-sintetic un scenariu propus pentru un spaţiu urban comun, în care definirea relaţiei între spaţiul public şi privat este esenţială în configurarea soluţiilor propuse.

Clădire înaltă pentru birouri în incinta fostei întreprinderi ASCENSORUL – București

proiect lung – Lungu Ana-Maria, Niculescu Iancu Gheorghe – grupa 52 B
Echipa de îndrumare: Prof.dr.arh. Dorin Ştefan, Lect.dr.arh. Dan Dinoiu, Asist.dr.arh. Ioana Ardelean

Proiectul explorează relația complexă de simbioză între arhitectură și tehnologie, urmărindu-se realizarea unui obiect de arhitectură coerent și consistent, ce prezintă echilibru între structură și spațiu, utilitate și estetică, efect și resurse, parafrazând astfel definiția vitruviană a arhitecturii: «firmitas, utilitas, venustas».

Suplimentar, obiectul de arhitectură gândit în contextul tehnologic, ecologic și economic actual, urmărește o linie argumentativă clară pentru fiecare gest/ decizie din procesul de proiectare/ concepere. Structurile speciale deservesc la rândul lor un scop și nu sunt scopul în sine; silueta turnului de încercări pentru ascensoare era un simbol al intrării în București pe calea ferată; propunerea cu înălțimea între 150 m si 200 m, duce mai departe ideea unui semnal care și-a pierdut de mult timp semnificația, dar conservă totuși, memoria vizuală.

Arhitectura situată temporal dincolo de anul 2050

proiect lung – Popescu Ana-Maria și Dumitrache Mihai – grupa 54 A
Echipa de îndrumare: Conf. dr. arh. Haytham Zeki, Conf. dr. arh. Magdalena Stănculescu, Asist.dr.arh. Narcis Teodorescu

Ansamblul polarizator urban propus în zona Militari-Vasile Milea din București, se constituie ca un hibrid urban ce reprezintă expresia simfonică a pluralitații condițiilor unui context urban imaginat în viitor, coroborat cu tehnologii și materiale din arealul anticipației. Propunerea aduce relații multiple și complexe atât în interiorul sitului, cât și la nivel urban general. Sunt propuse programe din sfera locuirii, dar și dotări de birouri, culturale, de comerț sau loisir, cu intenția de a propune noi forme de relaționare și de dialog între diferitele programe arhitecturale

Sala de sport pentru 3000 de spectatori – București.

proiect lung – Kopacz-Stauble Petra – grupa 55 A
Echipa de îndrumare: Prof.dr.arh. Florin Biciuşcă, Lect.dr.arh. Veronica Zybaczynski, Dr.arh. Anca Constantin

Proiectul propune din punct de vedere urbanistic şi architectural găsirea soluţiei optime pentru realizarea unei săli de sport dedicate competiţiilor sportive diverse, naţionale şi internaţionale, în Bucureşti. Se propune spre studiu un teren în apropierea B-dului Barbu Văcărescu. Tema are în vedere sensibilizarea față de mediul construit existent și valorile sale și exersarea unei abordări care are în vedere integrarea sensibilă și creativă a unui element nou construit. Tematica propusă pentru acest proiect aduce în prim plan cerinţele şi exigenţele impuse de programul architectural, precum şi explorarea expresivitaţii spaţiale interioare şi a volumetriei exterioare a construcţiei.

Turn de birouri de medie sau mare înaltime – București

proiect lung – Airinei Alexandru și Stefanescu Amalia – grupa 53 B
Echipa de îndrumare: Conf.dr.arh. Bogdan Tofan, Lect.dr.arh. Teodor Badiu, Lect.dr.arh. Dragoş Neamţu

O propunere îndrăzneaţă de reabilitare a întregii zone prin implantarea unui pol de activităţi.

Proiectul propune analizarea și investigarea zonei situate în București la intersecţia dintre strada Berzei, cu strada Ştirbei Vodă și strada G-ral. Berthelot, identificarea potențialului spațial existent și valorificarea acestuia în raport cu dezvoltarea unor funcțiuni din sfera afacerilor, comerţ, loisir, show-room-uri, alimentaţie publică. Datorită avansului tehnologic în sfera informaţiei, spaţiul de birou clasic suferă modificări. Era tehnologică reconfigurează locul de muncă – noul spaţiu de birou trebuie să permită flexibilitate de mobilare şi compartimentare, o bună ventilaţie şi iluminare naturală, încorporarea surselor de iluminat artificial cu consum energetic redus, utilizarea unui sistem de condiţionare a aerului eficient, cu scopul de a reduce consumul energetic al clădirii.

Review overview