Home / Concurs

 

Într-un număr a cărui tematică include Curţile, am găsit oportună prezentarea celor trei proiecte premiate în cadrul concursului Noul MNIR, pentru care o miză importantă a constituit-o configuraţia şi imaginea curţii interioare a instituţiei. Vom reveni intr-o ediţie viitoare şi cu un comentariu consistent al doamnei Ana Maria Zahariade despre concurs şi soluţiile premiate. Redăm în continuare textul cadru al competiţiei şi cele 3 proiecte selectate de juriu.

Noul MNIR – Concurs pentru reconfigurarea şi extinderea Muzeului Naţional de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României și-a propus să se reafirme ca un muzeu contemporan de istorie, prin revalorizarea clădirii sale și a relațiilor acesteia cu contextul urban, crescând calitatea expunerii colecțiilor și a serviciilor culturale oferite publicului. În acest scop, Muzeul Național de Istorie a lansat un concurs internațional de arhitectură, organizat de Ordinul Arhitecților din România sub egida Uniunii Internaționale a Arhitecților, cu sprijinul Ministerului Culturii.  Scopul concursului a fost selectarea celui mai bun concept spațial și muzeografic pentru Noul MNIR, demn de un muzeu reprezentativ pe plan național și important la scară europeană. Însemnătatea concursului este strâns legată de Centenarul «Marii Uniri» (1 decembrie 1918– 2018), eveniment care a unit provinciile istorice în construcția statului de astăzi, la finalul Primului Război Mondial. În aceste circumstanțe, concursul pentru Noul MNIR anunță o serie amplă de evenimente dedicate Centenarului național. Concursul, noul proiect care îi urmează și lansarea lucrărilor vor fi gesturi simbolice și promisiuni pentru viitor. Intenția este ca acest concurs să deschidă calea către o intervenție arhitecturală de înaltă ținută, care să creeze cadrul pentru prezentarea istoriei naționale și a discursurilor istoriei într-o manieră reprezentativă și atractivă pentru publicul larg al noului mileniu, pregătind în același timp un foarte important monument istoric al capitalei (Palatul Poștelor) pentru al doilea său secol de existență. Noul Muzeu Național de Istorie a României, prin reorganizarea spațială și funcțională, dar și prin dezvoltarea ofertei culturale și de loisir, își propune să atragă cel puțin 300.000 de vizitatori anual, precum și o prezență similară în mediul virtual. În același timp, se va urmări atragerea unui public mult mai divers decât până în prezent.

Spre deosebire de situația actuală, Noul Muzeu Național de Istorie a României trebuie să fie ușor accesibil pentru toate aceste categorii de vizitatori, de la copii la bătrâni, incluzând persoanele cu dizabilități. Mai mult, trebuie să reflecte caracterul deschis al proiectului cultural și științific, definit ca «un muzeu de astăzi», oferind pe lângă expunerea narațiunii istorice și conservarea patrimoniului muzeal, programe culturale și de loisir. Viitorul ansamblu muzeal va fi structurat pe următoarele secțiuni funcționale: depozitare patrimoniu, conservare-restaurare patrimoniu, cercetare patrimoniu, expunere patrimoniu, reprezentare, comunicare, completate de secțiunile auxiliare: administrare, întreținere, protecție și pază etc.:

  1. curtea interioară acoperită va grupa în jurul spațiului de expunere a Copiei Columnei lui Traian spații pentru activități de tip public: librărie, bibliotecă publică, spații de odihnă, cafenea etc. De asemenea, atrium-ul va conține trasee de circulație verticală către secțiuni din cadrul expoziției permanente desfășurate în aripile construcției la cele două etaje, fără ca alte circuite funcționale – publice sau interne – să fie intersectate;
  2. realizarea unor legături cât mai directe ale curții interioare cu spațiul public înconjurător, operațiune care ar putea contribui la activarea caracterului istoric al clădirii, cât și la o mai bună integrare a activităților muzeului în cele ale Centrului Istoric în general;
  3. realizarea unui subsol cu mai multe niveluri sub nivelul de călcare al atriumului din curtea interioară. Aceste spații vor oferi o suplimentare de cca. 2700 mp / nivel.

Conexiuni urbane și concentrare istorică.Valențele simbolismului istoric – trecutul esențial Asumarea / menirea acestei propuneri este de a realiza simultan conexiunea orizontală în țesutul urban spontan și promenada prin introducerea unui noi piațete publice deschise, ca o cameră-grădină în interiorul țesutului tradițional și în ansamblul istoric multidimensional, fiecare cu o anumită

2

Sergio Walter Martínez Nieto representing AWA-A Propunerea noastră încearcă să recupereze curtea interioară, într-o manieră potrivită cu necesitățile programului și înțelegând-o ca pe o piațetă interioară şi un punct de întâlnire

1

STUDIO EST & PARTNERS SRL Deși rămâne încă validă posibilitatea accesului și funcţionarea anumitor zone ale muzeului în mod independent, programul principal urmează o buclă continuă simplă și clară, care străbate toate spațiile principale de expoziții

0