Home / Publicatii  / Timișoara – Capitala liniilor de fugă

Timișoara – Capitala liniilor de fugă

Fundația Arhitext Design continuă demersul de explorare critică a arhitecturii contemporane din România. Liniile de fugă pornesc acum din Banat. Istoria este cea care ne indică traseul: alături de București, Timișoara a fost locul în

 • Titlu

  «Timișoara – Capitala liniilor de fugă»

 • Autori

  Arpad Zachi (editor), Vladimir Vinea (coordonator și autor al textelor critice)

 • Editura

  Fundaţia Arhitext design

 • Preţ

  30 lei

 • ISBN

  978-606-8645-10-0

 • Catalogul este disponibil la sediul Fundaţiei Arhitext din incinta UAUIM.
 • Comenzi online: arhitext@gmail.com
Catalog al expoziției «Timișoara – Capitala liniilor de fugă»

Fundația Arhitext Design continuă demersul de explorare critică a arhitecturii contemporane din România. Liniile de fugă pornesc acum din Banat. Istoria este cea care ne indică traseul: alături de București, Timișoara a fost locul în care, imediat după 1989, a început reconstruirea culturii profesionale. Mai mult însă decât în alte centre ale arhitecturii românești, aici lucrurile s-au așezat în spiritul unei continuități istorice, atât în raport cu trecutul recent, cât și cu durata lungă a istoriei. Fasciculele tematice surprinse de expoziție se ramifică și se reunesc, se intersectează, se împletesc și se suprapun, de-a lungul celor 28 de ani scurși de la Revoluție. Cu moderație și căutând măsura justă a gestului arhitectural, operele ne vorbesc în moduri diferite despre tensiunile inerente și despre posibilitățile mereu amânate ale modernității. O fac însă adesea cu o dezarmantă seninătate. Pentru cultura timișoreană, a fi modern este tot ce poate fi mai autentic, mai firesc și mai tradițional.

CUPRINS

Între modele [modernism în postmodernitate]

Încă de la începutul anilor ‘90, creațiile reprezentative ale arhitecturii timișorene își revendică afinități multiple cu liniile de forță ale modernismului arhitectural, aflat pe atunci în plin proces de reinventare. Dincolo de stiluri, operele majore se constituie drept martori ai unei conștiințe culturale regionale ce depășește granițele disciplinei, racordându-se la actualitatea reflecției intelectuale postmoderne. În acest context, cele mai interesante momente ale celor 28 de ani sunt cele în care arhitectura se eliberează de fidelitatea față de reguli și modele. Ea își regăsește libertatea la intersecția liniilor de fugă ce ordonează realitatea sau, adesea, în spațiul indeterminat și fertil din ochiurile rețelei.

Pandora Boutique — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Hotel Reghina — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Casa Ionescu — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Casa Jumanca — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Casa Maghici — ARHITEKT STUDIO A

Reședința Medeșan — ARHITEKT STUDIO A

Octogon – locuințe grupate — RADU MIHĂILESCU

Extinderea Consiliului Județean — PRODID

Capelă de cimitir — FRANCISC KÖNIG

Conversia unei centrale termice — VITAMIN A

În interiorul modelului [modernism în postmodernitate]

Cadrul cel mai puternic de referință al noii arhitecturi – (neo)modernismul – este un mecanism de ordonare a procesului de creație, generând coerența și rigoarea intelectuală care impregnează mediul cultural timișorean. Interiorul modelului devine locul în care este experimentată o altfel de libertate: cea a oscilațiilor discrete și a infinitei nuanțări. Începând cu prima parte a anilor 2000, aceasta este linia ce descrie emergența unei arhitecturi pe deplin sincrone cu tendințele internaționale. Explorarea aprofundată a surselor se asociază unei tipice prudențe în fața tentației gestului excesiv.

Complexul Hotelier Perla — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Casa Tudor — GEORGETA TRÂMBIȚAȘ

Casă în complexul Integra — CONSTANTIN CIOCAN

Casa Florea — ATELIER TREI

Filiala Băncii San Paolo — BOLTRES ARCHITECTURA

Casa Q — A.C.T.

Clădirea de birouri White Dream — ARCHAEUS & A.C.T.

Casa Tudosie — ATELIER TREI

Casa Harmonia — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Duplex Glad — MIHAI MIRCEA TUDOSE

Dental Praxis — PARASITE STUDIO

Crama din Pâncota — ARHIGEST

Info Point — ARHITEKT STUDIO A

Tectonică și construire

Fără a reprezenta o temă predilectă a gândirii arhitecturale din Timișoara, dimensiunea constructivă se dovedește de-a lungul celor 28 de ani drept o oglindă a momentelor de inflexiune în configurația culturii profesionale. Între surprinzătoarea celebrare a continuității tradiției, la începutul anilor ’90, și explorarea curioasă a non-linearității contemporane, secvențele majore descriu tensiunea crescândă dintre gestul creator și normativitatea tehnologiei, precum și încercarea de a folosi gândirea tectonică drept catalizator al experimentării spațiului arhitectural.

 

Biserica romano-catolică din Vucova  — RADU MIHĂILESCU

Clubul The Note — LEMON

Terasa Zanoni — ARCHAEUS

Casa TG — ARCHAEUS

Biserici înlemnite din Crivina de Sus — VLADIMIR OBRADOVICI

Hidden Nest — DIANA GIUREA

Locuind materialul

Sâmburele ce dă sens arhitecturii timișorene este intim așezat în căldura căminului și în umbra materialului ce însuflețește spațiul. Primul deceniu după Revoluție deschide perspective nebănuite și originale, refuzând dihotomia forțată dintre tradiție și modernitate. O nouă generație de arhitecți va reconfigura apoi – pe alte principii – coerența unei linii de fugă oarecum izolate în ansamblul culturii arhitecturale contemporane. Ceea ce unește toate aceste demersuri este paradoxala reconciliere dintre familiar și stranietate. Înțelegerea arhitecturii este intuitivă, spațiul ne este dat: detaliu și ansamblu, împreună.

Orfelinatul Sancta Maria Hilfe  PRODID

Magazinul Marcelini  PRODID

Casa Herczeg   RADU MIHĂILESCU

Casa Oprișa  RADU MIHĂILESCU

Casa Cioloca   RADU MIHĂILESCU

Casa-grădină  RADU MIHĂILESCU

Casa Roșca   SERGIU OPRIȘE

Clubul și cafeneaua d’Arc  D PROIECT

Casa Moza  D PROIECT

Dealul Cerului  ARCHAEUS

Interiorul suprafeței [către o nouă estetică]

Anii 2000 marchează coagularea unor preocupări consecvente pentru explorarea suprafeței ca instrument al generării și înfășurării spațiului. Deseori, arhitecții timișoreni infuzează această poziție cu o neobișnuită profunzime, atât din punct de vedere conceptual, cât și, mai surprinzător, cu una intrinsecă, desfășurată în adâncimea materialului. Racordându-se cu subtilitate la tendințele contemporane dominante, creația locală este, deopotrivă, o ipostază a unui caracter determinat istoric, în care se regăsește artificialitatea asumată extatic a gestului fondator al Timișoarei: oraș baroc, în care suprafața este infinit mai mult decât simplu înveliș.

Agenția Romtelecom  ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Barul Inside — FRIEDRICH SCHMIDT

Magazinul Raris — ARHITEKT STUDIO A

Clubul Blackbox — PARASITE STUDIO

ES / Fabrica de publicitate  — PARASITE STUDIO

Barul Atelier — D PROIECT

Apartament, str. 3 August 1919 — ACS STUDIO

Incuboxx — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Barul Aethernativ RAOUL CHIRICHEȘ

Nostalgia între tradiție și postmodernism

Nostalgia pentru lumea de ieri străbate această linie oarecum izolată a culturii arhitecturale locale. Tocmai caracterul marginal este cel care îi permite să oglindească, ca un barometru critic, oscilațiile non-lineare ale tendințelor dominante. În fundal regăsim însă adesea imposibilitatea recuperării integrale a trecutului. Multiplele nuanțe ale conservatorismului stilistic timișorean descriu de fapt cu acuitate tensiunile și crizele postmodernității. Între căutarea obstinată a autenticității și asumarea condiției divizate a existenței contemporane, arhitectura dă mărturie despre necesitatea și, deopotrivă, despre imposibilitatea vindecării.

Biserica studenților  PRODID

Biserică ortodoxă  BOTESCU M & H ARHITECȚI

Casa Ivănescu  GHEORGHE IVĂNESCU COTUNA

Biserica romano-catolică Sf. Treime din Reșița  FRANCISC KÖNIG

Regenerarea unui imobil, str. Palanca  BOTESCU M & H ARHITECȚI

Reinventarea orașului

Extrem de variate ca scară și intenție conceptuală, numeroase creații timișorene își asumă o excepțională ambiție urbană. Continuând vocația istorică a instituirii spațiului prin proiect, mediul local se detașează prin capacitatea de mobilizare a actorilor urbani către interesul public și binele comun. Regenerarea spațiilor publice – în secvențe succesive de-a lungul celor 28 de ani – coexistă cu acele opere unificatoare, ce dizolvă granițele dintre arhitectură și urbanism. În ultimii ani, un filon deosebit de fertil devine cel al proiectelor experimentale și temporare: catalizatori și martori pentru noi moduri de viață și noi sensibilități.

Piața Badea Cârțan — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Reamenajarea Pieței Traian — D PROIECT

Iulius Mall — RADU MIHĂILESCU

City Business Centre — ANDREESCU & GAIVORONSCHI

Bastionul Theresia – «Grădina cu Vise» — ARCHAEUS

Reamenajarea piețelor Libertății și Sf. Gheorghe — RADU MIHĂILESCU

Reamenajarea Pieței Unirii — PRODID

Barja – spațiu public pe canalul Bega —  D PROIECT

Cazarma U —  MENSING TIMOFTICIUC ACHITECTS

Light’s Dances —  ARCHAEUS

Proiect editorial finanțat de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul Arhitecturii

Expoziția este finanțată de:

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

Review overview